Opprinnelsen til blyanter

- Dec 25, 2018-

1662 i Nürnberg, Tyskland bygget verdens første blyantfabrikk-Scheder-byggepennestasjon. Senere skapte den tyske F caster i Nürnberg Law Park, grafittpennefabrikken, ved hjelp av svovel-, antimon- og andre lim og grafittoppvarming blandet produksjonsledning, slik at grafittpennestangfremstillingsteknologi har tatt et stort skritt fremover. N. France J. Kant brukte først metoden til å vaske grafitt for å forbedre renheten av grafitt og limbindingsgrafitt i en refill, denne metoden er kjent som Kant-metoden. Lagde grunnlaget for blyantindustrien. Senere byttet den franske kjemikeren Conte, etter prøving og feiling, seg til leire som tilsetning, noe som gjorde en kjerne som var mer solid og slitesterk enn tidligere, og denne metoden passer for enhver grafittmine og ble fremdeles i bruk til 2018.

Det var en snekker med navnet William Monroe i USA, innebygd i et spor av trebånd, innlagt med en svart bly, og deretter limte to stykker tre sammen i verdens første blyantspole.